Fundacja „ORZEŁ”  została ustanowiona przez: Piotra Janewicza,  Katarzynę Gutowską-Polińską, Kamila Jakuba Wysockiego i Cezarego Antoniego Wysockiego - Fundatorzy, aktem notarialnym w Kancelarii Notarialnej: Notariusz Anieli Boćkowskiej w Białymstoku przy ulicy Kilińskiego 9A, 15-089 Białystok pod numerem Repertorium A Nr 1402/2014 w dniu 10 kwietnia 2014r. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister ds. pracy i polityki społecznej.

 

Fundacja składa się z grona aktywnych osób o bogatym doświadczeniu związanym z realizacją i zarządzaniem projektami, szczególnie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

 

Prezes: Piotr Janewicz, jeden z fundatorów, posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń (certyfikowany trener) i doradztwa w zakresie przedsiębiorczości, opracowywania biznesplanów oraz szkoleń komputerowych. Ponadto współpracował w kilku innych projektach m.in. z Miastem stołecznym Warszawa, autor/konsultant wielu projektów komercyjnych o charakterze inwestycyjnym. Od 12.2009 współpracuje z miesięcznikiem „UE Fundusze Strukturalne. Poradnik dla samorządów i przedsiębiorstw” przy opracowywaniu artykułów o tematyce unijnej, zaś od 01.2012 z miesięcznikiem „Perspektywy europejskie”. Posiada ukończone studia doktoranckie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie o profilu zarządzanie przedsiębiorstwem, ukończone studia podyplomowe menedżerskie na SGH w Warszawie, studia podyplomowe „Audyt, kontrola finansowa i rachunkowość” na SGH, ukończone szkolenia audytora wiodącego systemów zarządzania ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 27001. W zakresie zarządzania projektami certyfikaty PRINCE 2, IPMA-D, współautor „Analiza ryzyka w projektach”, Europe Direct, Białystok 2012.

 

Vice-prezesKamil Jakub Wysocki - fundator. Z wykształcenia prawnik, współwłaściciel spółki reklamowej Spot Center. Od kwietnia 2013 roku kierownik projektu PO KL 1.5. Jako kierownik dbał o poprawną realizację projektu, monitorował projekt i dbał o równościowy sposób zarządzania nim. Od czerwca 2011-grudnia 2012 opracowywał wkład merytoryczny platformy e-learningowej w ramach projektu, ponadto pełnił rolę monitoringu i wdrażania platformy do jej uruchomienia. W latach 2008-2012 był asystentem wykładowcy w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku. Obecnie pełni rolę Project Menagera w wielu projektach związanych z promowaniem marek m.in. dla CASTORAMA Białystok, RIO Fitness, Leroy Merlin Białystok, czy też RTVeuroAGD.