Nasza praca

Realizowane projekty charakteryzowały się indywidualnym podejściem do zagadnień w nich przedstawionych, innowacyjnością poprzez wyposażanie jednostek edukacyjnych w nowoczesne narzędzia TIK oraz podniesieniem kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczestników projektów. Realizowaliśmy projekty takie jak: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz Aktywności Społeczna Osób Starszych, jednak w największym stopniu Fundacja Orzeł skupiła się na poprawie jakości kształcenia w przedszkolach, szkołach, a nawet tworzeniu nowych miejsc w żłobkach. Partnerami w naszych projektach były Przedszkola Samorządowe, Zespoły Szkolno – Przedszkolne, Przedszkola Prywatne oraz bardzo często Jednostki Samorządowe takie jakie: Gmina Rutki, Gmina Ciechanowiec, Gmina Janów i wiele innych.

Fundacja Orzeł prowadzi również działalność komercyjną, na którą składają się różnego rodzaju cykle szkoleniowe, czy też doradztwo, np. w zakresie zamówień publicznych dla przedstawicieli NGO.

Skupiamy się na głównych założeniach perspektywy finansowej 2021 – 2027 tj. : Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, dla Polski Wschodniej oraz dla Rozwoju Społecznego.

About