Fundacja Orzeł wspiera realizację projektu NOWE FIO – Kompetentne i silne NGO jako Partner Fundacji WBK Edukacja.

Cel projektu: wzmocnienie i rozwój potencjału III sektora poprzez objęcie 20 organizacji pozarządowych i 40 przedstawicieli organizacji pozarządowych z obszaru woj. podlaskiego kompleksowym wsparciem.
Na realizację projektu składa się cykl warsztatów "Profesjonalna Organizacja" skierowana do przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Data rozpoczęcia projektu: 2022–03–01
Data zakończenia: 2024–12–31

Na realizację projektu składa się cykl warsztatów "Profesjonalna Organizacja" składają się:

WARSZTATY Z FUNDRISINGU
podstawy fundrisingu, narzędzia fundrisingu, sponsoring i budowanie relacji z biznesem i JST

WARSZTATY Z WIZERUNKU NGO
podstawy PR, kreowania wizerunku, budowa marki, nowoczesne narzędzia kreowania wizerunku i promowania organizacji, komunikowanie się i budowania relacji ze społecznością lokalną poprzez narzędzia wizerunkowe

WARSZTATY LIDER NGO
efektywna komunikacja wewnątrz organizacji, budowanie zespołu, motywowanie pracowników: teorie motywacji i ich praktyczne zastosowania, prowadzenie rozmów motywujących, współpraca z wolontariuszami, motywowanie i angażowanie społeczności lokalnej

WARSZTATY Z DOTACJE NGO
główne założenia Nowej Perspektywy 2021-2027, cele strategii i kluczowe obszary, cele Nowej Perspektywy Finansowej i zasady jej działania, projekty polityki spójności

Wartość projektu: 281 710,00 zł
Koszt dofinansowania: 280 860,00 zł