1.     Czym się zajmujemy?

Fundacja Orzeł powstała w celu wspierania przedsiębiorstw oraz instytucji w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych dla realizacji celów innowacyjnych.

Zajmujemy się kompleksowymi działaniami w celu pozyskiwania środków z różnego rodzaju funduszy dla naszych partnerów. W szczególności podejmujemy się wszelkich kwestii formalnych związanych z dokumentacją, pełną koordynacją oraz rozliczeniem pozyskanych funduszy w ramach projektu.

Co najważniejsze, nasi klienci i partnerzy mają do dyspozycji wiele różnego rodzaju pakietów obsługi do wyboru. Projekty, w których uczestniczymy są współfinansowane z funduszy UE i nie tylko.

 

2.     Jak działamy?

Po pierwsze, to My wychodzimy do firm i instytucji z propozycją współpracy.

Po drugie, podczas spotkania z przedstawicielami danej firmy, lub instytucji staramy się dowiedzieć, w jakim zakresie organizacja chce podjąć działania innowacyjne (np. szkolenia dla pracowników).

Po trzecie, analizujemy możliwości finansowania deklarowanych przez firmę działań

z różnego rodzaju funduszy. W tym celu możemy zaoferować pomoc w pozyskaniu funduszy z takich instytucji jak np. Urząd Pracy, PFRON, Urząd Marszałkowski, PARP, czy środki z Ministerstw.

Po czwarte, jeżeli możemy pomóc w ww. zakresie, to zaczynamy działać! Rozpoczynamy załatwianie wszelkich procedur formalnych w celu uwolnienia dofinansowania w zakresie deklarowanym przez naszego partnera.

Po piąte, wykorzystujemy pozyskane środki, a więc realizujemy projekt!

 

3.  Nasze zasady:

 

Kompleksowość

Pilotujemy i koordynujemy cały proces uruchomienia środków z różnych funduszy dla naszego partnera od początku do końca.

 

Indywidualne podejście do klienta/partnera

Wszelkim naszym działaniom przyświeca zasada, że to nasz partner deklaruje swoje potrzeby, a my dokładnie staramy się je zrealizować poprzez pozyskanie i wykorzystanie środków finansowych z funduszy UE. Każdy nasz ruch jest konsultowany z partnerem, aby w pełni spełnić jego oczekiwania.

 

Profesjonalizm

Nasz zespół, to osoby z kilkuletnim doświadczeniem w zakresie pozyskiwania i wykorzystywania środków unijnych. Cechuje nas otwartość i duża elastyczność pod kątem dostosowania działań do potrzeb klienta. Zawsze staramy się, aby pozyskane środki w ramach danego projektu były w pełni wykorzystywane tak, jak nasz tego partner oczekuje. Poza tym, mamy także duże doświadczenie z instytucjami państwowymi odpowiedzialnym za wykorzystanie środków z UE.

 

Dynamizm i skuteczność

Postawione przed nami zadania wypełniamy rzetelnie, szybko oraz skutecznie. Satysfakcja naszego partnera jest naszym nadrzędnym celem!

 

 

Wsparcie, które możemy Państwu zaoferować:

Finansowanie z funduszy UE szkoleń miękkich i twardych dla pracowników Państwa firmy. Szkolenia te są zamknięte, a więc dedykowane pod Państwa potrzeby. Wybór tematyki, trenera, programu szkolenia, a nawet miejsce gdzie się ono będzie odbywać zależy od Państwa. Koordynujemy całość realizacji poszczególnych szkoleń pod kątem zarówno formalnym (dokumentacja) jak i operacyjnym.

Szkolenia otwarte we współpracy z innymi firmami uczestniczącymi we wspólnym projekcie,

Otwieranie przyzakładowych instytucji opieki nad dziećmi w formie żłobka, czy przedszkola, co może w znacznym stopniu rozwiązać problem rodzica kiedy i czy powrócić na rynek pracy,

Pozyskiwanie osób do pracy poprzez szkolenia i późniejsze staże z dalszym zatrudnieniem,

Przygotowywanie wniosków na projekty inwestycyjne i ich późniejsze koordynowanie i rozliczenie,

Przygotowywanie Studium wykonalności do projektów inwestycyjnych.

 

 

Zapraszamy do współpracy!