Strona w przebudowie

Poniżej znajdują się informacje na temat realizowanego projektu
Projekt: Kompletne i silne NGO

Celem projektu jest wzmocnienie i rozwój potencjału III sektora poprzez objęcie 20 organizacji pozarządowych i 40 przedstawicieli organizacji pozarządowych z obszaru woj. podlaskiego kompleksowym wsparciem. Na realizację projektu składa się cykl warsztatów "Profesjonalna Organizacja" skierowana do przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Na realizację projektu składa się cykl warsztatów "Profesjonalna Organizacja" składają się:

WARSZTATY Z FUNDRISINGU
podstawy fundrisingu, narzędzia fundrisingu, sponsoring i budowanie relacji z biznesem i JST

WARSZTATY Z WIZERUNKU NGO
podstawy PR, kreowania wizerunku, budowa marki, nowoczesne narzędzia kreowania wizerunku i promowania organizacji, komunikowanie się i budowania relacji ze społecznością lokalną poprzez narzędzia wizerunkowe

WARSZTATY LIDER NGO
efektywna komunikacja wewnątrz organizacji, budowanie zespołu, motywowanie pracowników: teorie motywacji i ich praktyczne zastosowania, prowadzenie rozmów motywujących, współpraca z wolontariuszami, motywowanie i angażowanie społeczności lokalnej

WARSZTATY Z DOTACJE NGO
główne założenia Nowej Perspektywy 2021-2027, cele strategii i kluczowe obszary, cele Nowej Perspektywy Finansowej i zasady jej działania, projekty polityki spójności

Projekt: Przedszkole naszych marzeń

Wspólnie z Gminą Rutki oraz Szkołą Podstawową im. 2 Pułku Ułanów Grochowskich w Rutkach Kossakach realizujemy projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 pn. „Przedszkole naszych marzeń".